Plataforma d'Anàlisi

 

L'Àrea d'Estudis i Planificació Estratègica de Divalterra, empresa pública de la Diputació Provincial de València, està desenvolupant una iniciativa dedicada a l'actualització d'un conjunt d'indicadors provinents de diferents fonts estadístiques. L'objectiu és realitzar un seguiment de l'evolució socioeconòmica de la província de València de forma cíclica i periòdica, així com detectar i proporcionar eines de decisió disponibles per a la seua consulta.

Hem creat una parella d'informes composta per un resum gràfic i un altre explicatiu de la conjuntura econòmica i del mercat laboral de la província.

Aquestos informes tenen una periodicitat trimestral i es basen en la comparació interanual dels diferents indicadors.

A continuació podeu consultar el llistat d'informes trimestrals publicats i accedir a la seua descàrrega, en format pdf i en versions en valencià i castellà.
Per a qualsevol consulta o suggeriment podeu adreçar-vos a l'Àrea d'Estudis i Planificació Estratègica de Divalterra (enlace email a planestrategica@divalterra.es)