Introducció

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, obliga a Divalterra com a societat mercantil de capital íntegrament de la Diputació Provincial de València, a disposar des del dia 10 de Desembre de 2014 d'un Portal de Transparència, on els ciutadans podran conèixer, sense necessitat de cap sol·licitud prèvia, tota la informació considerada rellevant, o significativa, la qual haurà de ser precisa i veraç. La llei senta els principis ètics i d'actuació que han de presidir la labor de totes aquelles entitats vinculades amb el sector públic com són, entre uns altres, la transparència, l'eficàcia, la bona fe, la imparcialitat, la independència, o l'equitat.

Contacto: transparencia@divalterra.es