Presentació

Assessorament i suport tècnic per a lluitar contra el canvi climàtic, aprofitament forestal, consultoria en arboricultura municipal i posada en valor de l’agricultura prioritzant totes aquelles iniciatives que opten per la vessant ecològica.


PRESENTACIÓ


D'acord amb els objectius i línies de desenvolupament marcades per l'Àrea de Medi ambient de la Diputació, s’assenyalen quatre línies d'actuació:


Assistència Tècnica per al Clima i l'Energia


Foment de l'adhesió al Pacte d'Alcaldes, oferint assistència tècnica per avançar en la lluita contra el canvi climàtic, mitjançant eines i mecanismes de diagnòstic, prescripció, acció i control de desenvolupament local.
En coordinació amb l'Àrea de Medi ambient de la Diputació es duran a terme accions dirigides a la mitigació i adaptació del canvi climàtic.


Gestió Forestal Sostenible


Assessorament i assistència tècnica als municipis per a l'elaboració de plans de gestió forestal per a la millor administració i ús de les muntanyes, per a la seua protecció i per aconseguir un major rendiment econòmic en l'ús dels seus recursos.


Arboricultura Municipal


Assistència en el desenvolupament de plans municipals per a la millora, conservació i gestió de la flora de parcs, jardins i àrees periurbanes dels municipis.
 

Unitat de Desenvolupament Agrícola

Assistència i col·laboració en el desenvolupament de plans de posada en valor de l'agricultura.
Desenvolupament de projectes pilot d'implantació municipal de l'agricultura ecològica, proporcionant formació a agricultors i apostant per sistemes de producció i transformació de productes. Cerca i localització d'oportunitats de comercialització a través d'estudis de mercat.