Divalterra i la Universitat de València analitzen l'impacte de les polítiques de promoció econòmica en els municipis

30/10/2018
El programa forma part de les actuacions de la Xarxa ADL, en col·laboració amb el Grup de Recerca i Investigació en Desenvolupament Territorial (GRIDET) de la UV

Investigadors de la Universitat de València i tècnics de l'empresa pública de la Diputació de València, Divalterra, en el marc d'un conveni de col·laboració entre les dues entitats, estan analitzant els recursos econòmics i personals de les Agències de Desenvolupament Local (ADL) de la província.

L'objectiu d'aquest estudi és posar en contacte a aquests serveis amb els recursos naturals, turístics i culturals del territori, els diversos actors implicats en el desenvolupament socioeconòmic (empreses, associacions, institucions....) i les dinàmiques de col·laboració i participació per a la millora de les zones objecte d'estudi.

Així, després de l'elaboració d'un marc teòric inicial, l'equip de treball ha iniciat una sèrie de contactes amb les ADL del territori per validar el model de recollida de dades, incorporar els suggeriments i millores proposades i avançar en la definició d'una matriu teòrica que permeta crear una eina d'avaluació aplicable a diversos territoris.

La primera reunió va tindre lloc el passat 25 d’octubre a Alzira, en les instal·lacions d'IDEA Alzira, i van participar ADL de les comarques de la Ribera Alta i la Ribera Baixa, realitzant aportacions en la definició del model d'avaluació que es desenvoluparà dins del projecte. Pròximament tindran lloc noves trobades per comptar amb la major participació possible i recollir les impressions de territoris de totes les tipologies.

El treball amb les ADL de la província forma part de la línia d'actuació de Divalterra dins de la xarxa provincial d'ADL que coordina la firma de la Diputació per recolzar les entitats locals en projectes relacionats amb el desenvolupament local.

Xarxa ADL

La Xarxa ADL compta ja amb més de 150 entitats locals i supramunicipals que donen cobertura de forma directa o indirecta a 240 municipis de la província, destacant iniciatives com l'accés a eines tecnològiques de comunicació i gestió a través del portal www.divaladl.es.

Cal assenyalar també el portal http://www.galeriaempresarial.es amb microwebs personalitzables per a totes les empreses de la província i la posada en marxa d'una plataforma d'anàlisi i estudis amb un complet resum de dades estadístiques a nivell municipal que permet consultar l'evolució de diversos indicadors com la població, l'atur registrat, empreses existents, matriculacions de vehicles o subvencions concedides per la Diputació de València.