Presentació

Servici DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

L’objectiu principal d'aquesta àrea d'intervenció és adoptar i garantir un enfocament estratègic per a la promoció econòmica provincial i el desenvolupament local, des d'un marc de canvi, innovació i actualització constant junt amb un context de retroalimentació amb els actors clau del territori.

En aquest marc d'actuació es duran a terme activitats destinades a dinamitzar el territori, mitjançant la implantació de xarxes de cooperació i coordinació entre els diferents agents locals implicats, així com a través d'institucions públiques i privades implicades en aquest desenvolupament.

L'àrea s'estructura en els següents departaments:

PROJECTES ESTRATÈGICS DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

La cooperació amb les entitats locals i la resta d'actors clau de la província en matèries relacionades amb el seu desenvolupament socioeconòmic centra la tasca del departament, amb l'objectiu d'oferir servicis de valor afegit a ajuntaments i mancomunitats, impulsar el treball en xarxa per a compartir experiències, desenvolupar models d'actuació conjunta i, en definitiva, acostar a administracions, empreses i persones emprenedores d'àmbits urbans i entorns rurals iniciatives que puguen potenciar un creixement econòmic sostenible.

ESTUDIS I ANÀLISIS SOCIOECONÒMICS

Focalitzat a potenciar iniciatives i projectes creadors de coneixement que faciliten tant la presa de decisions rellevants en l'àmbit de la gestió local com la implantació d'una planificació estratègica territorial que incloga indicadors d'avaluació, eficàcia i eficiència dels programes que es desenvolupen en aquest territori provincial.