Àrees Empresarials

ÀREES EMPRESARIALS

imagen_aire_cms

Divalterra impulsa des del seu Servici de Desenvolupament Local diverses accions (estudis, propostes i eines) relacionades amb la modernització i innovació de les Àrees d'Activitat Econòmica (AAE) de la província de València, amb la finalitat d'incrementar la seua competitivitat, afavorir l'atracció de noves inversions a les àrees industrials i contribuir a la retenció de les existents, a fi que aporten qualitat i generen riquesa econòmica i ocupació des d'una perspectiva sostenible.


I-REAlització d'estudis i projectes pilot de modernització i innovació

imagen_aire_cms

Divalterra, amb la col•laboració del Clúster d'Innovació INNOVALL, ha confeccionat guia pràctica sobre el paper de les empreses en el desenvolupament sostenible i la posada en marxa d'iniciatives d'ecoinnovació, en la línia de les actuals tendències d'Economia Circular i Indústria 4.0.


II-CàTEDRA DIVALTERRA-UPV

imagen_aire_cms

Divalterra i la Universitat Politècnica de València (UPV)pretenen, a través d'aquesta càtedra universitària, promocionar i desenvolupar iniciatives per a la millora de les àrees d'activitats econòmiques amb els objectius següents:

* Generar una metodologia de treball que permeta establir la situació quantitativa i qualitativa de les AAE

* Realitzar projectes pilot d'un conjunt limitat d'AAE, a fi de proposar actuacions per a la seua renovació funcional, construint una base de dades de bones pràctiques extrapolables a altres àmbits.

*Generar i difondre coneixements, a través d'un web propi de la càtedra, l'organització de jornades professionals i activitats docents i l'elaboració d'un manual de referència per al desenvolupament de projectes d'AAE, en el marc de la nova Llei Valenciana d'Àrees Empresarials actualment en tramitació.