Servicis

SERVICIS DEL DEPARTAMENT D'INFORMACIÓ TERRItORIAL

  Geoportal Dival-Mapa municipal: Ferramenta SIG que permet, per a l'àmbit geogràfic municipal, la consulta gràfica i descriptiva d'informació geogràfica associada a la realitat física i poblacional, trama urbana i industrial, usos cadastrals i jurídics del sol, vies de comunicació terrestre, equipaments i infraestructures de competència municipal i els impactes dels Plans Provincials oferts per la Diputació de València.

  Geoportal Dival- Actualización EIELMòdul gràfic i descriptiu que permet als ajuntaments actualitzar el déficit d'informació i l'estat de conservació del catàleg d'elements associat a l'Inventari Geogràfic Municipal, inclòs aquest a l'Enquesta d'Equipaments i Infraestructures Locals.

  Geoportal Dival-Gestor documental planes provincialesMòdul de gestió documental que permet tramitar i consultar, pels ajuntaments, els Projectes Tècnics i informació del final de l'obra associats als Plans Provincials i que a la vegada facilita gestionar i validar aquesta informació pel personal tècnic del Servici de Cooperació Municipal i Assistència Tècnica de la Diputació de València.

  Geoportal Dival Gestor documentación complementaria: Mòdul de gestió documental que permet tramitar i consultar, pels ajuntaments, els Projectes Tècnics i informació del final de l'obra associats als Plans Provincials i que a la vegada facilita gestionar i validar aquesta informació pel personal tècnic del Servici de Cooperació Municipal i Assistència Tècnica de la Diputació de València.

  Geoportal Dival-Gestor fotografías geolocalizadas-APPMòdul que permet capturar i gestionar fotografies geolocalitzades dels equipaments i infraestructures  associats a l'Inventari Geogràfic Municipal (IGM) així com del seguiment de les obres associades als Plans Provincials oferts per la Diputació. La captura d'aquestes fotografies en camp es realitza mitjançant una APP exclusiva a l'efecte.

  Productes cartogràfics de precisió: Servicis cartogràfics de precisió que permeten a les entitats locals disposar de productes cartogràfics i topogràfics necessaris per a que, tant les aliniacions del Planejament Urbanístic com la planificació de projectes d'obra puguen materialitzar-se en la realitat física de forma correcta, així com dotar de precisió les Línies límit dels termes municipals dels municipis que es definisquen en la planificació dels treballs.